Zbieranie nadmiaru zaprawy

Powrót do wyszukiwarki

Pamiętaj o zbieraniu nadmiaru zaprawy z tylnej części wymurowanej ściany, aby nie dopuścić do zatkania puszek wentylacyjnych.

blub