9/12: Instalacja konsoli i nadproży

Instalacja konsoli i nadproży

Istnieją dwa sposoby instalowania konsoli i nadproży.

  1. Widoczne nadproża lub konsole
    Umieść cegłę Zero na konsoli lub nadprożu specjalnym zagłębieniem do góry. Weź pod uwagę jej wymiary. Grubość nadproża lub konsoli musi być odjęta od wysokości warstwy poniżej. Oznacza to również, że konsola powinna być umieszczona trochę niżej.
  2. Niewidoczne nadproża lub konsole
    Umieść cegłę Zero na konsoli lub nadprożu specjalnym zagłębieniem do dołu. Dzięki wycięciu bocznych ścianek „kieszeni”, konsola nie będzie widoczna od frontu. Aby dodatkowo była niewidoczna również od dołu, można przykleić do niej płytki. Żeby zachować ciągłość warstwy należy zainstalować konsole w dokładnie wymierzonym miejscu. Użyj kleju, aby przykleić kolejną warstwę cegieł, ponieważ obydwie warstwy odwrócone są do siebie płaską częścią.

Zalecenia

  • Stosuj cegły bezpośrednio na konsoli. Zapobiega się w ten sposób uszkodzeniom powodowanym przez pracę metalu pod wpływem zmieniającej się temperatury.
  • Zachowaj min. 10 mm odstęp pomiędzy konsolami, ponieważ pod wpływem temperatury mogą się one rozszerzyć. 
» Idź do wskazówki: Dylatacje