Rozmierzanie elewacji

Przed rozpoczęciem prac dokładnie rozmierz całą elewację.

Zamawianie cegieł/płytek

Zawsze zamawiaj jednorazowo, całą potrzebną ilość cegieł/płytek, aby otrzymać produkt z jednej partii. Cegły/płytki mogą się nieznacznie różnić między partiami. Po otrzymaniu produktów należy zachować wszystkie karty produktowe znajdujące się na paletach.

Przechowywanie cegieł/płytek

Cegły/płytki składuj w odpowiednich warunkach, zabezpieczając je  zarówno od strony gruntu, jak i od góry - folią budowlaną, przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W przeciwnym razie zaprawa może zbyt słabo wiązać, a na powierzchni elewacji mogą pojawić się nieestetyczne wykwity (białe naloty).

Mieszanie cegieł/płytek

Zawsze mieszaj cegły/płytki z różnych palet/opakowań.

Strony