Przechowywanie cegieł/płytek

Cegły/płytki składuj w odpowiednich warunkach, zabezpieczając je  zarówno od strony gruntu, jak i od góry - folią budowlaną, przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W przeciwnym razie zaprawa może zbyt słabo wiązać, a na powierzchni elewacji mogą pojawić się nieestetyczne wykwity (białe naloty).