Mieszanie cegieł/płytek

Zawsze mieszaj cegły/płytki z różnych palet/opakowań.