Zbieranie nadmiaru zaprawy

Pamiętaj o zbieraniu nadmiaru zaprawy z tylnej części wymurowanej ściany, aby nie dopuścić do zatkania puszek wentylacyjnych.