Murowanie

Prace murarskie prowadź tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Izolacja

Pamiętaj o odpowiedniej izolacji!

Puszki wentylacyjne

Pamiętaj o puszkach wentylacyjnych!

Ostrożność przy murowaniu i fugowaniu

Uważaj, aby nie zabrudzić cegieł/płytek przy murowaniu i fugowaniu.

Strony