6/12: Zabezpieczenie przed wilgocią warstw poniżej poziomu gruntu

Zabezpieczenie przed wilgocią warstw poniżej poziomu gruntu

Aby zabezpieczyć mur przed wilgocią, do ułożenia pierwszych warstw poniżej poziomu grunt, należy użyć zwykłych cegieł pełnych.
W celu zabezpieczenia przed podciąganiem wilgoci zaleca się zastosowanie folii pomiędzy warstwami, poniżej i powyżej poziomu gruntu.

  1. Najpierw nałóż trochę zaprawy na warstwę poniżej poziomu gruntu.
  2. Następnie połóż folię i dodaj trochę zaprawy.
  3. Połóż pierwszą warstwę powyżej poziomu gruntu.

Zaleca się, aby spoina ta była nieco grubsza przez nałożenie zaprawy z obu stron izolacji. Normalnie nie powinno to być widoczne, ale jeśli z powodów estetycznych zdecydujesz się na standardową spoinę ZERO - 4 mm, to możesz zaprawę zastąpić klejem. 

» Idź do wskazówki: Izolacja pionowa