Formaty

Format Zapotrzebowanie
WF ± 205x50x85 mm | 96/m²
DF ± 205x67x85 mm | 70/m²
KF70 z/vk ± 205x99x70 mm | 48/m²
KF80 z/vk ± 205x98x80 mm | 48/m²
KF80 m/vk ± 205x99x80 mm | 48/m²
z/vk: z fazą
m/vk: bez fazy

WYMOGI DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Kolor i jakość bruków wyznaczane są poprzez zastosowanie odpowiednio dobranej gliny i poddaniu jej specjalnemu procesowi wypalania.

Podczas produkcji stosujemy mieszanki gliny aluwialnej, gliny Westerwald oraz gliny Eifel.

Bruki HUWA wypalane są w temperaturze 1150°C i posiadają stosowne certyfikaty, będące gwarancją najwyższej jakości: holenderski certyfikat KOMO i europejski znak CE.